Thứ hai, 23/05/2022
English Tiếng Việt
Trang chủ  Trợ giúp  Giới thiệu
Dieu kien tim kiem nhan hieu
TẠO TRUY VẤN TÌM KIẾM CHO NHÃN HIỆU
Tên trường
Biểu thức
Ví dụ  
 
Số đơn:4-2021-00123=>4202100123.
Tên nhãn hiệu:*thống nhất*
Số bằng (11 số theo định dạng 4xxxxxxx000):
ví dụ:1234=> 40001234000.
Nhóm SP/DV:14
Phân loại hình:06.01
Tên sản phẩm dịch vụ:*diêm*
   
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép hiển thị 1000 bản ghi