Thứ hai, 23/05/2022
English Tiếng Việt
Trang chủ  Trợ giúp  Giới thiệu
Dieu kien tim kiem sang che
 
TẠO TRUY VẤN TÌM KIẾM SÁNG CHẾ
 
Tên trường
Biểu thức
Ví dụ  
 
Tên sáng chế:"máy cắt lúa"
Thông tin tóm tắt:"nông nghiệp"
IPC: F21F*
Người nộp đơn:"Phạm văn A"
   
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép hiển thị 1000 bản ghi