Thứ tư, 10/08/2022
English Tiếng Việt
Trang chủ  Trợ giúp  Giới thiệu

Trang chủ
Sáng chế
Kiểu dáng
Nhãn hiệu
 
 
Giới thiệu

Chào mừng bạn đọc đến với Thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hãy bấm chuột vào các liên kết Sáng chế, Kiểu dáng, Nhãn hiệu ở bên trái màn hình để truy cập vào trang Tạo truy vấn từng đối tượng.

Thư viện số về sở hữu công nghiệp sẽ được cập nhật thông tin hằng tháng.
Liên hệ về thủ tục SHTT:

Bộ phận tư vấn- Hướng dẫn thủ tục Đăng ký Sở hữu Công nghiệp (IP HELP DESK)
E-mail: iphelpdesk@ipvietnam.gov.vn
Điện thoại: 024 3858 3069, máy lẻ 1182 hoặc 1164.

Liên hệ về kỹ thuật:
E-mail:congnghethongtin@ipvietnam.gov.vn
Điện thoại: 024 3858 3069, máy lẻ 2221.

Liên kết đến các thư viện số phổ biến trên thế giới :